Privacy

Dit privacy statement heeft tot doel jou te informeren over hoe Blueprint Discovery (hierna: ‘BD’) omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. BD voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 1 – Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De contactgegevens van BD zijn:

Blueprint Discovery
Kievitstraat 108
8262 AG Kampen

T 06 – 36 37 26 69
E info@blueprintdiscovery.nl

Artikel 2 – Welke gegevens worden verzameld

BD doet haar uiterste best om je gegevens te beschermen. BD verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou (nadat je het contactformulier hebt ingevuld op de website):

• Naam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Artikel 3 – Doel verwerking persoonsgegevens

Opnemen van contact: de gegevens worden gebruikt, zodat BD informatie kan geven aan jou over de diensten van BD (nadat je het contactformulier hiervoor in hebt gevuld op de website).

Artikel 4 – Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruikt BD het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Artikel 5 – Gegevens van websitebezoek

BD ontvangt gegevens op basis van jouw bezoek aan de website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruikt BD om een beter beeld te krijgen van haar bezoekers en om de dienstverlening en website te ontwikkelen.

BD maakt gebruik van Analytics cookies (Google Analytics) waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om de website te verbeteren en te optimaliseren.

Artikel 6 – Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Persoonsgegevens die je aan BD hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien, veranderen of laten verwijderen. Hiervoor stuur je een bericht naar info@blueprintdiscovery.nl. Je ontvangt binnen 4 weken bericht van BD.

Artikel 7 – Bewaartermijn gegevens

De in artikel 2 beschreven persoonsgegevens worden binnen 4 weken verwijderd of zoveel langer bewaard als nodig is (bijvoorbeeld omdat er nog contact is). Heeft er daarna binnen 4 weken geen contact meer plaatsgevonden dan worden de gegevens verwijderd.

Artikel 8 – Delen met anderen

BD verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Artikel 9 – Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. BD is gerechtigd de inhoud van de Privacy statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.